Mezopotamya'nın Tarihteki Önemi Nedir?

 

            Mezopotamya'nın bu denli önemli olması üzerinde yaşayan toplumlardan ve yaşam biçimlerinden gelmektedir. Tarihte pek çok topluluğun yaşadığı Mezopotamya da yaşamış topluluklar hakkında kısaca şunlar söylenebilir:

 

 -Sümerler:

 

            Sümerler, dünya kültür mirasının temelini oluşturmuştur. Sümerlerin tarihi milattan önce 4000 yılına dayanır. Dil, tıp, yazı, astronomi ve matematik ve bu gibi pozitif öğretimin temelini oluşturmanın yanında fal, büyü, din ve mitoloji alanlarının da ilk temellerini oluşturan medeniyettir. Sümerler zamanında Mezopotamya' da; 35 şehir ve kasabanın varlığı bilinmektedir. Sümerlerin varlığı Elamlar tarafından sona ermiş ve milattan önce 2000 yılının başlarında Mezopotamya' da Akad hükümranlığı başlamıştır.

 

 Akadlar:

 

            Sümerler zayıfladıktan sonra Akadlar güçlenmiştir. En belirgin özelliği savaşçı bir topluluk olmasıdır. Sümerlerden sonra Mezopotamya’ ya hakimiyet kurmuşlardır. Mezopotamya’nın medeni olarak gelişmesine öncü olmuştur. Akadlar; Sami kökene sahip olan Asur ve Babil topluluklarına da öncülük etmiştir. Çok tanrılı dini inanca sahiptirler. Zafer anıtını ilk inşa eden topluluktur. Merkezi otoriteye önem veren Akadlar; yönetimi tek merkezden yapmışlardır. Akad ülkesinin Gutiler tarafından işgal edilmesi ile birlikte; yönetim zayıflamış ve milattan önce 2100 yılında Sümerler tarafından tekrar yıkılmıştır.                   

 

 Babiller:

 

            Babiller, Sami kökene sahip bir topluluktur. Amurruların öncülüğünde kurulmuştur. Sumu - Abum devletin kurucusudur. Babiller 5. Kralları Hammurabi sayesinde diğer kavimler üzerinde egemenlik kurmuştur. Hititlerin çekilmesi ile birlikte Babil' e, Asurlular egemen olmuştur. Bunun üzerine Medler ile iş birliği yapan Babiller milattan önce 626 yılında Asur' u yenerek bağımsızlığına tekrar kavuşmuştur. 2. Babil Krallığı kurulmuş ancak bu devlete de Persler son vermiştir. Babiller, çok katlı tapınakları ile bilinmektedir. Bu binalara Ziggurat denmektedir. Mezopotamya’nın mimari açıdan en zengin medeniyeti Babillerdir.

 

 Asurlular:

 

            Sami kökenli olan kavim; milattan önce 2100 yılında Arabistan’dan gelip Mezopotamya' ya yerleşmiştir. Devlet ismini kurulduğu Asur kentinden almıştır. Başkenti Ninova'dır. Asurlular Anadolu’ da çok fazla ticaret kolonisi kurmuştur. Asurlu tüccarlar Anadolu’ ya yazıyı getirmişlerdir. Yaptıkları seferler ile bilinen devlet, sınırlarını İran’dan Mısır’a varıncaya kadar genişletmiştir. Milattan önce 625' te İran’ da oldukça güçlenen Med topluluğu, Babiller ile birleşip; Asuru yıkmıştır. Daha sonra devleti aralarında paylaşmışlardır.

 

 Elamlar:

 

            Sami kökenlidirler ve Mezopotamya’nın Güneydoğu bölgesinde hüküm sürmüşlerdir. Başkenti Sus şehridir.

 

 -Sonraları Persler güçlenerek Mezopotamya' da egemenlik kurmuştur.

 -Osmanlı hakimiyet kurduktan sonra Mezopotamya, üç vilayete ayrılmıştır. Bunlar; Musul, Bağdat, Basra'dır.

 -1. Dünya Savaşı sonrası İngilizlerin eline geçip kısa süre sonra 1920 yılında Irak devleti kurulmuştur. Her dönem de stratejik öneme sahip olmuştur.

 

Benzer İçerikler

İçeriğe ait yorumlar (0)

İçeriğe yorum bırak

Yorumlarınızın yayınlanabilmesi için (*) işaretli tüm alanların doldurulması zorunludur.


E-Mail listemize kayıt olmak ister misiniz ?

Reklam Alanı